تولید مواد مقاوم در مقابل ضربه، انفجار و گلوله

به همت پژوهشگران مستقر درسازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران محقق شد؛
مواد مقاوم هایتک بر پایه پلی یوریا که در مقابل ضربه، انفجار و گلوله در پارک علم و فناوری سلزمان تولید شد.

به گزارش روابط عمومی: متخصصان و پژوهشگران شرکت دانش بنیان اکس فرایند از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موفق به تولید مواد هايتك بر پايه پلي يوريا شوند كه در مقابل ضربه، انفجار و گلوله مقاوم است.

قابل ذکر است اين مواد تاكنون تنها توسط تعدادی از شركت‌ها در کشورهای غربي توليد شده است و با توجه به کاربردهای چندگانه و گاها نظامی فروش آن به ایران ممنوع بوده است.
شرکت اکس فرایند از شرکت‌های دانش بنیان است که در تولید مواد خاص و هم‌چنین در طراحی و تولید دستگاه تست جعبه فرمان نیز فعال است.
نمونه کاربرد این مواد را می‌توان در فیلم‌ای پیوست دید.