معاونت پشتیبانی و اجرایی

معاونت پشتیبانی امور فناوری، با هدف ایجاد و ثبات در اکوسیستم مناسب توسعه فناوری و ارائه خدمات زیرساختی در شکوفایی نوآوری فعالیت می‌نماید. برای دستیابی به این اهداف، گسترش شبکه‌های همکاری، تمهید حمایت‌های زیرساختی، ارائه سامانه تعامل و خدمات رسانی به شرکت‌ها و توسعه همکاری با بخش‌های مکمل نظیر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، اتاق‌ بازرگانی و تشکل های صنعتی مرتبط، مراکز و موسسات پژوهشی و فناوری و همچنین افزایش تعاملات بین‌المللی را در دستور کار خود دارد.

اهم مأموریت های این معاونت عبارتند از:

  • توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری
  • پیشبرد اهداف کلان سازمان در راستای کارآفرینی فناورانه و اقتصاد دانش بنیان
  • تأسیس پردیس های مشترک علم و فناوری با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
  • توسعه تعاملات بین المللی پارک و شرکت های فناور مستقر
  • گسترش همکاری های پژوهشی و فناوری میان شرکت های مستقر در پارک با پژوهشگاه فناوری های نوین
  • مدیریت و راهبری سامانه (پلتفرم) پارک