فراخوان و اطلاعیه

 

یکی از اصلی‌ترین منابع توسعه نوآوری و فناوری در هر کشور، مراکز دانشگاهی و پژوهشی هستند که فعالیت‌های آن‌ها، بر سه رکن اساسی آموزش، پژوهش و توسعه فناوری استوار است. هرچند تجربه‌های ارزشمندی را در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در حوزه توسعه فناوری و تجاری‌سازی می‌توان مورد اشاره قرار داد، بااین‌وجود می‌توان اذعان داشت تجربه غالب این مراکز در حوزه آموزش و پرورش است، لذا لازم است که توجه شایسته‌ و بایسته‌ای به حوزه تجاری‌سازی فناوری در این مراکز شود.
توجه به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، ثروت‌آفرینی و ارزش‌آفرینی ملی، از ارکان اصلی شکل‌گیری دانشگاه نسل سوم، دانشگاه پاسخگو، دانشگاه کارآفرین و دانشگاه جامعه‌محور محسوب می‌شوند. اگرچه عدم پشتیبانی مالی مناسب را نمی‌توان علت اصلی عدم ارتقاء دانشگاه‌های فعلی به دانشگاه نسل سوم دانست ولی می‌توان ادعا کرد که تأمین منابع لازم در یک سازوکار مناسب، نقش به‌سزایی در شکل‌گیری این جریان در سطح ملی خواهد داشت. تأمین منابع برای پژوهشی که برونداد آن رشد علمی، تدوین و نشر آثار علمی است یک اصل پذیرفته شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی محسوب می‌شود و علیرغم محدودیت و ناکافی بودن منابع، مورد اهتمام مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است. به‌همین‌دلیل لازم است فعالیت‌های حوزه توسعه و تجاری‌سازی فناوری، مانند حوزه پژوهش، در مراکز توسعه‌یافته از نظر مالی و سیستمی، موردتوجه و پشتیبانی خاص قرار گیرد.
در راستای عملیاتی کردن هدف مذکور، «برنامه گرنت فناوری» با راهبری و هدایت معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف به‌عنوان نهاد مجری ملی؛ و با استفاده از بودجه تخصیصی سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی شده است. در این برنامه سایر سازمان‌ها و نهادهای حامی، مانند معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مانند آن‌ها، به‌عنوان نهادهای ملی پشتیبان، در اجرای بخش‌هایی از این برنامه، مشارکت می‌کنند. همچنین پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان عامل اجرایی برنامه و تأمین‌کننده بخشی از منابع مالی –‌ حمایتی؛ و صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان عامل مالی، سهم به‌سزایی در اجرای این برنامه خواهند داشت.
گرنت فناوری درواقع اعتبار مالی برای توسعه فناوری است. به‌عبارت بهتر سازوکار اجرایی و مالی است که بخشی از منابع مالی فعال در عرصه توسعه فناوری و نوآوری را در یک چرخه کاری هدفمند، به حوزه توسعه و تجاری‌سازی فناوری، در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و خصوصاً، آن بخش از تحقیقات این مراکز که در مرحله تبدیل به سطح بالاتر فناوری هستند، هدایت می‌کند.

سایر بخش‌ها و لینک‌های مرتبط

پارک حامی استانی طرح گرنت فناوری جوانه

دبیرخانه ملی طرح گرنت فناوری جوانه

سازمان حامی طرح گرنت فناوری جوانه