جذب و پذیرش

واحد هاي قابل پذيرش در مركز

 • شركت ها و هسته هاي فناور خصوصي نوپا
 • واحد هاي تحقيق و توسعه (R&D) وابسته به صنايع و دستگاه هاي اجرايي

شایان ذکر است واحدهاي مجري تحقيقات كاربردي يا توسعه اي بهره مند از پشتيباني هاي مالي و خدماتي مراكز تحقيقاتي و اجرايي، از اولويت برخوردار خواهند بود.


معيارهاي پذيرش

 • ايده مبتني های فناوري های نوین و داراي توجیه اقتصادي و اشتغالزايي
 • برنامه‌كاري متناسب با موضوع فعاليت
 • تيم‌كاري مناسب
 • بازار كار مناسب
 • امكان ايجاد زمينه هاي بعدي كارآفريني با استفاده از ايده هاي نوين
 • رفع نياز فني، مهندسي، خدماتي و مشاوره‌اي در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد


خدمات قابل ارائه در مركز

 • خدمات قابل ارائه در مركز
 • مشاوره علمي و فنی در جهت رفع مشکلات فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات
 • حمايتهای مالي و اعتباري
 • فضاي کارگاهي، آزمایشگاهی و اداری
 • حمايت در جهت اخذ تائيديه از سازمان پس از انجام ايده محوري
 • خدمات فناوری اطلاعات
 • امكان استفاده از خدمات آزمايشگاه هاي مرجع
 • معرفي به منظور شرکت در دوره هاي آموزشي ونمايشگاه هاي تخصصي داخل و خارج از کشور
 • معرفی براي استفاده از فن‌بازار و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
 • معرفي به منظور استفاده از تسهيلات مالی سیستم بانکی کشور

بخشی از مزايای استقرار در مرکز رشد
واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ضمن برخورداري از مزاياي عمومي (مانند فضاي کارگاهي، آزمايشگاهي و اداري) از امكانات خاص اين مركز نیز برخوردار مي‌شوند.
وجود 6 پژوهشكده در زمينه‌هاي تخصصي مختلف مانند فناوريهاي شيميايي، زيست فناوري، مکانيک، کشاورزي، مواد پيشرفته و انرژيهاي نو، برق و فناوري اطلاعات با برخورداري بيش از یکصد نفر عضو هيات علمي و 60 نفر کارشناس و تکنيسين خبره باعث افزايش توان علمي و فناوري واحدهاي مي گردد. از طرف ديگر انواع آزمايشگاهها، کارگاه ها و پايلوت پلنت‌ها امکانات منحصر بفردي را بعنوان پشتوانه‌هاي قوي براي توسعه فعاليتهاي واحدهاي فناور در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
شايان ذکر است هر يک از واحدهاي فناور مي توانند از خدمات امكانات ارتباطي، شبكه اينترنت، كتابخانه مجهز با امكان دسترسي سريع به مدارك، مقالات و نشريات علمي، هتل آپارتمان براي اسكان شركت كنندگان در دوره‌هاي آموزشي و علمي، سالنهاي متعدد برگزاري سمينارها و کارگاههاي آموزشي و علمي و امکانات ورزشي و تفريحي مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب بهره‌مند شوند.