مرکز رشد واحدهای فناور

مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال 1383 رسماً آغاز به فعاليت نمود. اين مركز كه تجربيات گذشته سازمان پژوهشها را در زمينه حمايت و هدايت تحقيقات پژوهشي، كاربردي و توسعه اي در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را با ارائه خدمات عمومي، مشاوره اي، علمي و فني در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز محلي براي تثبيت، تقويت و اجرائي شدن ايده‌هاي محوري واحدهاي فناور خصوصي در جهت رفع نيازهاي توليدي و خدماتي است.


مأموريت‌هاي مرکز در راستاي وظائف اصلي سازمان

 • به ‌کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوری‌های نوين از طريق حمايت از تکميل چرخه تحقيق تا توليد
 • پشتيباني و ارائه تسهيلات علمي، فني، مالي و اجرائي به صاحبان اختراع و نوآوري
 • تقويت و تشويق بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي منتج به فناوري
 • ايجاد ساز و کارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيلات

 

اهداف مرکز

 • بسترسازي به‌منظور تجاري كردن دستاوردها در راستاي اهداف مركز
 • ايجاد زمينه كار آفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
 • ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌هاي فناوري
 • بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
 • توليد و توسعه محصولات و فرايندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

 

امکانات قابل ارائه

 • حمايت مالي و اعتباري
 • فضاي اداري و کارگاهي
 • آزمايشگاه‌هاي حمايتي
 • آزمايشگاه‌هاي مستقر در پژوهشکده‌ها
 • مشاوره علمي و نظارت اعضاي هيأت علمي و کارشناسان با تجربه
 • خدمات فناوری اطلاعات
 • معرفي به‌ منظور شرکت در دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاه‌هاي تخصصي
 • معرفی به‌منظور استفاده از فن بازار و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
 • معرفي به‌منظور استفاده از تسهيلات اعتباري
 • حمايت به‌منظور اخذ تأييديه از سازمان پس از انجام ايده محوري