مدیران

رئیس پارک علم و فناوری

دکتر سید احمد مظفری  مشاهده رزومه

 

 

معاون بازاریابی و تجاری سازی

دکتر روزبه عباس زاده  مشاهده رزومه

 

 

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور

خانم مهندس سماحه کلانتر  مشاهده رزومه