خدمات تخصصی کسب و کار

خدمات قابل ارائه در پارک علم و فناوری

 خدمات پارک شامل مجموعه‌ای از خدمات عمومی، تخصصی و توانمندساز است که بر حسب تقاضای شناسایی شده عمومی یا نیازمندی یک واحد فناور تمهید و ارائه خواهد شد. طیف وسیعی از خدمات ستادی و سرویس‌های فناورانه در پارک علم و فناوری سازمان قابل ارائه می‌باشد. برنامه‌های حمایتی و مکمل دیگر نیز هستند که فاکتور مؤثری بر موفقیت واحدهای فناور و پارک‌های علم و فناوری می‌تواند باشد. برخی از این خدمات تخصصی به شرح زیر است:

 • خدمات اداری
 • خدمات تأمین مالی و تخصیص اعتبار
 • خدمات رفاهی و  ورزشی
 • خدمات تسهیل‌گری قانونی و مشاوره حقوقی
 • خدمات ارائه فضاهای کار اشتراکی
 • تسهیل‌گری برای تأمین نیازمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های مستقر و عضو پارک
 • ارتقائ تعامل و تسهیل همکاری برای دریافت سرویسهای دانشی از پژوهشکده‌های سازمان
 • خدمات استانداردسازی فرآیند و محصولات فناوری
 • خدمات لازم برای بازاریابی محصولات فناوری و ایجاد فرصت برای شرکت در نمایشگاه‌ها و فن‌بازارها
 • خدمات تأیید گواهی و لیسانس‌دهی به محصولات فناوری
 • خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی برای شرکت‌های فناور مستقر در پارک
 • خدمات توانمندسازی در موضوعات مورد نیاز شرکتهای فناور مانند مالیات، بیمه، بازاریابی، صادرات، مالکیت فکری، مسائل حقوقی و ...
 • خدمات مکمل و موردی مانند ارزش گذاری فناوری، کمک به جذب سرمایه، کمک به جلب مشتری و همکاری در انعقاد قراردادها و ...