مدیریت مهندسی و انتقال فناوری

اعضاء گروه

دکتر نگار ارمغان
استادیار
armaghan@irost.org
دورنگار:
0098-21-56276317
تلفن:
0098-21-57416619

Projects and Activities

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.