سمت:
رییس پژوهشکده
گروه پژوهشی:
كارآفرینی و تجاری سازی
دانشیار
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622
سمت:
رییس پژوهشکده
گروه پژوهشی:
كارآفرینی و تجاری سازی
دانشیار
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.