سمت:
رئیس پژوهشکده
گروه پژوهشی:
حكمرانی و مدیریت نوآوری
دانشیار
dr.jazani@yahoo.com
دورنگار:
02156276317
تلفن:
02156276317
سمت:
مدیرگروه
گروه پژوهشی:
كارآفرینی و تجاری سازی
دانشیار
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.