سمت:
رئیس پژوهشکده
گروه پژوهشی:
راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری
دانشیار
dr.jazani@yahoo.com
سمت:
مدیرگروه
گروه پژوهشی:
نوآوری و كارآفرینی
استادیار
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.