كارآفرینی و تجاری سازی

کارکنان

کارشناس ارشد پژوهشی
دانشیار
ghasem_nargesi@yahoo.com
دانشیار
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622
کارشناس ارشد پژوهشی
دورنگار:
02156276317
تلفن:
02157416623

طرح ها و فعالیت ها

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.