گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1389
تاریخ خاتمه: 
1390
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
: آكادمي كارآفريني بين‌المللي (Intentac) و دانشگاه پونشوپينگ سوئد
Incubation of New Companies
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.