پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

بزرگراه آزادگان جنوب - احمد آباد مستوفی - بعد از میدان پارسا - خ شهید احسانی‌راد-  كد پستی: 3313193685
صندوق پستی:    احمدآباد مستوفی 111- 33535 
تلفن و نمابر:    56276317 021
ایمیل: dtds@irost.org 
 
 تارنما:  http://www.dtds.irost.org
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.