مطالعه، تحقیق، مشاوره، آموزش و انتشار در زمینه‌های زیر از جمله فعالیت‌های اصلی این پژوهشكده به شمار می‌رود:
برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه فناوری
مبانی نظری توسعه فناوری
مدیریت تحقیق و توسعه در سطح كلان، بخش و بنگاه
همكاری‌های بین‌المللی درتوسعه فناوری
ارزیابی توانمندی‌ها و نقش آن در توسعه فناوری
نظام ملی نوآوری
نظام جامع دارایی‌های فكری
آینده پژوهی و تعیین اولویت‌های فناوری
انتقال و توسعه فناوری
تجاری سازی نتایح تحقیقات و كارآفرینی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.