در عصر حاضر درهرسطحی از مدیریت، درك و تحلیل تمام فرصت‌ها و موقعیت‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از طریق  انجام مطالعات و تجزیه و تحلیل جامع امكان‌پذیر است. از طرف دیگر تغییر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قرن حاضر و پیچیده‌تر شدن شرایط تصمیم‌گیری، موضوع انجام مطالعات علمی و كارشناسانه به منظور افزایش توانایی و دقت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ماندگاری در بازار رقابتی و ارتقای كیفیت و شاخص‌های موجود در تمامی عرصه‌های فعالیت را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. از این رو است كه شاهدیم در بسیاری از كشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، این نیاز با ایجاد و استقرار كانون‌‎های تفكر و مؤسسات مشابه و برخوردار از نیروهای زبده و اندیشمند تأمین گردیده است. در واقع این كانون‌ها كه از آنها با عنوان كانون تفكر یا اندیشگاه یاد می‌شود، به نوعی حلقه واسط سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت و جامعه می‌باشند كه با ارائه تحلیل‌ها، نقطه‌ نظرات علمی و كارشناسانه، نقش مشاوره برای تصمیم‌گیران در سطوح مختلف را ایفا می‌كنند.
در بخش علوم و فناوری، به دلیل اهمیت و جایگاه راهبردی آن در توسعه همه جانبه كشورها، نقش اندیشگاه‌ها یا كانون‌های تفكر بیش از پیش احساس می‌گردد. توسعه مباحث جدیدی همچون مدیریت فناوری در مراكز علمی، دانشگاهی، صنعتی و تربیت نیروهای متخصص در زمینه راهبری علوم و فناوری، ایجاد كانون‌های فكری را موجه ساخته است.
پَژوهشكده  مطالعات فناوری های نوین در جهت انجام مطالعات راهبردی در عرصه مبانی نظری و كاربردی در زمینه مدیریت فناوری فعالیت می‌نماید و در سال 1371 ایجاد شده است. با نظری به اهداف و  وظایف سازمان در سطح بخشی و ملی، تا كنون پژوهشكده به عنوان كانونی نقش مطالعاتی و مشاوره‌‌ای خود را در جهت بهبود فعالیت‌های حمایتی و پژوهشی سازمان و همچنین تأمین نیازهای مطالعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح كلان، بخش و بنگاه ایفا نموده و همواره نقش بازوی فكری و مشورتی سازمان و همچنین وزارت‌خانه را ایفا كرده است.
پژوهشكده مطالعات ضمن مطالعه و ژرف‌نگری در ابعاد گوناگون توسعه فناوری و مطالعات در زمینه پیش‌بینی، تعیین اولویت‌ها  و ارزیابی فناوری، حقوق دارائی‌های فكری، نوآوری و كارآفرینی، هم چنین مطالعات تطبیقی در كشورهای گوناگون، بر اساس یافته‌های خود پیشنهادها و راهكارهای علمی و كاربردی جهت دستیابی به توسعه مطلوب در اختیار مدیران  مربوط قرار داده است.

در مجموع مطالعه، تحقیق، مشاوره، آموزش و انتشار در زمینه‌های زیر از جمله فعالیت‌های اصلی این پژوهشكده به شمار می‌رود:
 •     برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه فناوری
 •     مطالعه در سیاست‌های علوم، فناوری ونوآوری     
 •     مبانی نظری توسعه فناوری
 •     مدیریت تحقیق و توسعه در سطح كلان، بخش و بنگاه
 •     همكاری‌های بین‌المللی درتوسعه فناوری
 •     ارزیابی توانمندی‌ها و نقش آن در توسعه فناوری
 •     نظام ملی نوآوری
 •     نظام جامع دارایی‌های فكری
 •     آینده پژوهی و تعیین اولویت‌های فناوری
 •     انتقال و توسعه فناوری
 •     تجاری سازی نتایح تحقیقات و كارآفرینی
 •     مدیریت دانش
 •    عارضه‌یابی، برنامه‌ریزی و بهبود توانمندی‌های صنعت در حوزه‌های فنی و مدیریتی
 •    یادگیری سازمانی و مدیریت تغییر در سازمان‌ها
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.