مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
مدیرگروه
گروه پژوهشی: 
كارآفرینی و تجاری سازی
ایمیل: 
nfallah@irost.ir
fallahnegin@gmail.com
تلفن: 
57416622
فاکس: 
56276317

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.