گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر نگين فلاح حقيقي
تاریخ شروع: 
1386
تاریخ خاتمه: 
1387
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
اداره كل تعاون استان خوزستان
شناسايي فعاليت‌هاي دولتي قابل واگذاري به بخش تعاون در استان خوزستان
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.