گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر نگين فلاح حقيقي
تاریخ شروع: 
1383
تاریخ خاتمه: 
1383
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور
ارزيابي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هفته منابع طبيعي
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.