گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر نگين فلاح حقيقي
تاریخ شروع: 
1383
تاریخ خاتمه: 
1383
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دانشگاه تهران
بررسي نقش مروجين محـلي و دولتي در افزايش محصولات بخش كشـاورزي
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.