گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1385
تاریخ خاتمه: 
1386
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
بودجه طرح: 
100000000
ارزشيابي اثربخشي فعاليت‌هاي ترويجي در طرح محوري گندم در شهرستان‌هاي شيراز و مرودشت در برنامه دوم توسعه
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.