مرتبه علمی: 
کارشناس ارشد پژوهشی
گروه پژوهشی: 
كارآفرینی و تجاری سازی

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.