نگار ارمغان
فصلنامه علمي-پژوهشي تعامل انسان و اطلاعات، دوره دوم، شماره چهارم
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.