مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
عضو هیأت علمی
گروه پژوهشی: 
كارآفرینی و تجاری سازی
ایمیل: 
ghasem_nargesi@yahoo.com

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.