علیشاهی، محمد، بهنام فرهنگی و قاسم رمضان پور نرگسی
پژوهش و هنر، سال دوم، شماره 6
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.