خانی جزنی، جمال، محمد مهدی خواه و قاسم رمضان پور نرگسی
مجله بهبود مدیریت
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.