قاسم رمضان‌پور نرگسی
فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات مديريت- شماره 35 و 36، پاييز و زمستان سال 81 و سمينار بين‌المللي "ژيان" در آوريل 2003
2003
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.