قاسم رمضان پور نرگسی
نشریه صنعت و دانشگاه، دوره 9، شماره 33 و 34، 96
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.