قاسم رمضان‌پور نرگسی
فصلنامه توسعه كارآفريني، دوره 8 شماره4، 94
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.