قاسم رمضان‌پور نرگسي
فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت بازرگاني دانشگاه تهران- تابستان 90
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.