قاسم رمضان‌پور نرگسی
مجله نوآوري و ارزش‌آفريني
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.