قاسم رمضان‌پور نرگسي
فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، بهار 89
2010
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.