قاسم رمضان‌پور نرگسی
نوع‌شناسي ريشه‌هاي مشاجره خط مشي در كشور (مطالعه موردي: خط مشي خودكفايي)
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.