قاسم رمضان‌پور نرگسی
فصلنامه سياست علم و فناوري، سال دهم، شماره4 زمستان 97
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.