بیات ترک، فرزانه، قاسم رمضان پور نرگسی
نشریه دانشگاه و صنعت، جلد 8، شماره 27 و 28، صص 41-27
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.