قاسم رمضان‌پور نرگسی
مديريت توسعه فناوري، سال دوم شماره 1، تابستان 94
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.