قاسم رمضان‌پور نرگسی
نوآوري و ارزش‌آفريني، دوره 5 شماره 10، مهر 96
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.