قاسم رمضانپور نرگسي و حميده ميري اصل
نخستين كنفرانس مهندسي عمران، معماري و مديريت پايدار شهري گرگان، ایران، گرگان، 5-4 اردیبهشت 1393
2013
، 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.