قاسم رمضان‌پور نرگسي
(سمپوزيوم بين‌المللي شبكه همكاري‌هاي علمي ايران و آلمان در دانشگاه اصفهان، آوريل 2004 (1383
2004
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.