گروه گیاهان دارویی

محورهاي پژوهشي گروه گياهان دارويي:
مهندسي متابوليت تركيبات ثانويه گياهان دارويي و دست ورزي آنها به منظور افزايش تركيبات زيست فعال،
اصلاح و توليد گياهان دارويي مقاوم به تنش هاي محيطي (خشكي، شوري و...)،
بهينه سازي استخراج مواد موثره گياهان دارويي با هدف بررسي اثرات مختلف(ضد ميكروبي، ضد قارچي و...)،
تكثير و ريز ازديادي انواع گياهان دارويي و سخت تكثير شونده به روش كشت بافت و
اجرا و انجام طرح‌هاي تحقيقاتي تقاضا محور و مبتني بر ارائه محصول در راستاي توليد و تكثير انواع گياهان دارويي

کارکنان

سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
bazargani@irost.org
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
masoumian@irost.ir , masoumian200@yahoo.com
فاکس:
021-56276639
سمت:
کارشناس مسئول پژوهشی گروه گیاهان دارویی
ایمیل:
nowruzian@irost.ir
فاکس:
02156276639
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.