سمت:
مسئول دفتر
فاکس:
021-56276639
سید محمد  شتاب بوشهری  - کارشناس ارشد پژوهشی باغبانی
سمت:
کارشناس کشت بافت های گیاهی باغبانی و مسئول آزمایشگاه بیوسیستم
ایمیل:
Boushehri@irost.ir
فاکس:
02156276639
سمت:
کارشناس مسئول پژوهشی گروه گیاهان دارویی
ایمیل:
nowruzian@irost.ir
فاکس:
02156276639
سمت:
كارشناس پژوهشي گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
ایمیل:
panahi@irost.ir
فاکس:
02156276639
سمت:
كارشناس پژوهشي گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
فاکس:
02156276639
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.