گروه دام، طیور و آبزیان

بيوتكنولوژي دام و تحقيقات در زمينه‌هاي سلول‌هاي بنيادي و بالغ، لقاح آزمايشگاهي  (IVF)و مهندسي ژنتيك،
استفاده کاربردی از پروبيوتيك ها و گیاهان دارویی به منظور بهبود عملکرد و پیشگیری و درمان بیماری های دام، طیور و آبزیان،
افزایش ایمنی و افزایش مقاومت دام و طیور به استرس های گرمایی،
استفاده از فناوري هاي نوين در راستاي حفظ ذخاير ژنتيكي و
تغذیه دام و كاهش گاز متان

کارکنان

سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
bagheri@irost.ir, bagheri_m58@yahoo.com
فاکس:
00982156276639
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
MZ1075@IROST.IR, MZ1075@YAHOO.COM
فاکس:
56276639
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
msanjabii@irost.ir, msanjabii@gmail.com
فاکس:
56276639
سمت:
مدیر گروه پژوهشی علوم دامی و گیاهان دارویی
ایمیل:
smirzaie@irost.ir
فاکس:
56276639
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.