گروه تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار

اصلاح و ژنوميكس گياهان زراعي و باغي،
روش‌هاي غير شيمیايي مبارزه با آفات،
معرفي، بررسي و تكثير گياهان زراعي و باغي متناسب با شرايط و تغييرات محيطي و خشكسالي پيش‌رو،
توليد و نگهداري محصولات سالم و
تامين امنيت غذايي و كاهش ضايعات

اعضاء گروه

سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل:
tafaghodi@irost.org, lbnc@irost.org, tafaghodinia@gmail.com
فاکس:
02156276639, instagram: @bahtaf
وب سایت:
http://irost.org/lbnc, http://lbnc.irost.org
PhD in Plant Molecular Breeding
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
bhosseinpour@gmail.com, hosseinpour@irost.ir
فاکس:
021-56276639
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
021-56276639
سمت:
مدیر گروه پژوهشی تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
ایمیل:
abbaszadeh@irost.ir
فاکس:
02156276639
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
atapour@irost.org
فاکس:
00982156276639
سمت:
كارشناس پژوهشي گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
ایمیل:
panahi@irost.ir
فاکس:
02156276639
سمت:
كارشناس پژوهشي گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
فاکس:
02156276639

Projects and Activities

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.