گروه مهندسی زراعی (گروه فناوري هاي پس از توليد
 • انرژي هاي تجديد پذير
 • مكاترونيك در كشاورزي
 • فناوري هاي پس از برداشت
 • بسته بندی محصولات کشاورزی
 • صنايع تبديلي كشاورزي
 • مدیریت آب و تغییرات اقلیمی
   
گروه گیاهان دارویی
 • كشت بافت گياهان دارویی
 • تنوع فیتوشیمیایی و ژنتیکی گیاهان دارویی
 • بررسی خواص آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی
 • پروتئومیکس، متابولومیکس و ژنومیکس
 • تنش های غیر زنده در گیاهان دارویی
 • زراعت و اهلی سازی گیاهان دارویی
 • علوم و تکنولوژی بذر (رفع خواب بذر گیاهان دارویی
گروه دام، طيور و آبزيان
 • ژنتيك و اصلاح دام
 • پژوهش‌هاي تغذيه‌اي در جهت بهبود رشد و توليد دام و طيور
 • سلول‌هاي بنيادي دامي
 • كاربرد گياهان دارويي براي پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي دام و طيور
 • كاربرد پروبيوتيك‌ها به صورت خوراكي و غير خوراكي در دام و طيور
گروه زراعت (توليدات گياهي و كشاورزي پايدار)
 • كشت بافت گياهان باغي
 • كشت بافت گياهان زينتي
 • كنترل بيولوژيك
 • مديريت آفات
 • كشاورزي ارگانيك
 • بيوتكنولوژي/ ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.