• بررسی روش های مختلف انتقال ژن به گوسفند
 • بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری در محیط کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال گوسفند بر بیان ژن های موثر در آپوپتوز
 • بررسی عوامل کاهش باروری و افزایش سقط جنین در گاوهای شیری و راه های بهبود آن
 • بررسی جایگزینی ژل هیدروکسی آلومینیوم با یاور روغنی در واکسن تب برفکی
 • بانک سلولی سگ های مواد یاب پلیس مبارزه با مواد مخدر
 • استفاده از فراورده هاي گياهي بمنظور توليد دارو براي كنترل ورم پستان
 • توليد نيمه صنعتي پماد گياهي درمان عفونتهاي جلدي و سم در گاوهاي شيري
 • انجام مطالعه، تحقیق، بهبود و آزمون دستگاه شستشو و خشک کن پستان گاو جهت شیردوشی
 • بررسی اثر گیاه گالگا آفیشنالیس(غم بز) در افزایش تولید شیر در گاوهای هلشتاین
 • اثر پسماند زيست‌توده ريزجلبكي پس از استخراج چربي بر پاسخ‌هاي ايمني همورال و سلولي جوجه‌هاي گوشتي
 • بررسي اثرات فيتوژنيك يا اسانس ها بر فراسنجه هاي تخمير شكمبه اي در گاوهاي شيري در شرايط درون آزمايشگاهي با استفاده از دستگاه شبيه ساز شكمبه
 • بهينه سازي تكثير گزيلا
 • شكست خواب بذر خارخسك
 • بهينه سازي عناصر كم مصرف
 • بهينه سازي محيط كشت گياه بوسفلاندرا
 • بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی گونه های مهم علف بید (اپیلوبیوم) ایران
 • بهينه سازي و تكثير ارقم جديد تمشك براي توليد 4000 گياه درون شيشه
 • بهينه سازي پروتكل ريزازديادي حبه آبي
 • بررسي تنوع ژنتيكي سيب هاي وحشي ايران
 • بررسي امكان انتقال ژن در راستاي افزايش ماندگاري گل و حساسيت نسبت به سفيدك سطحي درگل بنفشه افريقايي
 • بررسي سميت تنفسي اسانس
 • گياه افسنتين روي دو گونه از آفات انباري
 • بررسي امكان كنترل مينوز برگ مركبات، Phyllocnistis citrella (Lep: Gracillariidae) ، به عنوان مهمترين آفت نهالستان ها و باغات جوان مركبات كشور با استفاده از روش عقيم سازي حشرات
 • بررسي عملكرد روش بهينه سازي شده آبياري زير سطحي در باغات نمونه استان البرز
 • بررسي فيزيولوژيك و مورفولوژيك لاين هاي تراريخت گل رز و معرفي لاين برتر
 • بررسي تكثير پايه هاي رويشي GF677 به روش كشت بافت
 • طراحی و ساخت راکتور جریان نوسانی (OBR) به منظور شدت بخشی فرآیند تولید بیو روانکار
 • طراحی و ساخت راکتور تماسی سانتریفیوژی (CTS) به منظور شدت بخشی فرآیند تولید بیودیزل
 • سامانه پايش پمپ آب
 • سامانه داده برداري ديجيتال براي طرح هاي كشاورزي
 • بكارگيري سامانه پايش پمپ در شبكه آبياري تحت فشار
 • بررسي تاثير خاكورزي حفاظتي بر خصوصيات سيستم توليد و خاك و بهينه سازي آن متناسب با شرايط بومي
طراحي و ساخت سامانه پلاسماي سرد تحت ميدان‌مغناطيسي و شرايط‌خلاء و تاثير آن بر باكتري هاي اشرشيا كلي و استافيلوكوكوس اورئوس
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.