گروه پژوهشی:
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل:
zenozi@irost.ir
فاکس:
021-56276639
گروه پژوهشی:
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار, مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
سمت:
مدیر گروه پژوهشی تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
ایمیل:
abbaszadeh@irost.ir
فاکس:
02156276639
گروه پژوهشی:
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
سمت:
مدیر گروه پژوهشی علوم دامی و گیاهان دارویی
ایمیل:
smirzaie@irost.ir
فاکس:
56276639
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.