مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
مدیر گروه دام و طیور
گروه پژوهشی: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
ایمیل: 
smirzaie@irost.ir
تلفن: 
57416644
فاکس: 
56276639

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.