گروه مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)

محورهاي پژوهشي گروه:
 - فناوري هاي نوين درسامانه هاي كشاورزي و صنايع غذايي
- مكاترونيك و سامانه هاي هوشمند
- انرژي هاي تجديد پذير
- طراحي ماشين هاي كشاورزي و صنايع غذايي و صنايع تبديلي كشاورزي
- روش‌هاي غير حرارتي در توليد و نگهداري محصولات كشاورزي
- انجام آزمایش های مرتبط با کاربرد پلاسمای سرد، میدان مغناطیسی و لیزر در کشاورزی و صنایع غذایی.
برخي موضوعات كاري گروه بييوسيستم:
انرژي هاي تجديد پذير،
فناوري هاي نوين درسامانه هاي كشاورزي وصنايع غذايي،
مكاترونيك و سامانه هاي هوشمند،
طراحي ماشين هاي كشاورزي و صنايع غذايي و صنايع تبديلي كشاورزي،
روش‌هاي غير حرارتي در توليد و نگهداري محصولات كشاورزي و
تغييرات آب و هوايي و مديريت منابع آب
                                                                            

کارکنان

سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل:
zenozi@irost.ir
فاکس:
021-56276639
سید محمد  شتاب بوشهری  - کارشناس ارشد پژوهشی باغبانی
سمت:
کارشناس کشت بافت های گیاهی باغبانی و مسئول آزمایشگاه بیوسیستم
ایمیل:
Boushehri@irost.ir
فاکس:
02156276639
سمت:
مدیر گروه پژوهشی تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
ایمیل:
abbaszadeh@irost.ir
فاکس:
02156276639
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.