گروه: 
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
طراحی، ساخت و بهینه سازی سامانه چند منظوره هواکشت
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.