گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي

اين گروه قبلاً با نام گروه شيمي آلي و پليمر فعاليت داشته و از سال 1389 با توجه به سياستهاي جديد سازمان نام آن تغيير نموده است. در حال حاضر 7 نفر عضو هيأت علمي و یک نفر كارشناس، در زمينه‏ هاي سنتز مواد آلي و دارويي، رنگ‏ها، كامپوزيت‏هاي طبيعي و داروسازي در اين گروه فعاليت دارند.
اعضاي اين گروه پروژه ‏هاي مختلف اجرايي و ارجاعي در زمينه‏ هاي فوق را اجرا نموده ‏اند. پروژه ‏هاي انجام شده در مقياسهاي آزمايشگاهي و نيمه صنعتي بوده و در مواردي، نتايج و دانش فني حاصله واگذار شده و به مرحله صنعتي نيزرسيده است. انجام طرح‏هاي پژوهشي در زمينه‏ هاي:
- ايجاد و توسعه فناوري‏هاي نوين در استخراج و تهيه فراورده‏ هاي دارويي گياهي
- جداسازي و شناسايي مواد مؤثره گياهان دارويي،
- تهيه مواد اوليه رنگ‏هاي صنعتي،
- تهيه و ارزيابي كامپوزيت‏هاي چوب-پلاستيك
 و انجام طرح‏هاي ارجاعي در زمينه‏ هاي:
- سنتز مواد آلي مورد نياز صنايع مختلف از جمله صنايع نظامي
- مطالعات امكان‏سنجي ذخيره ‏سازي هيدروژن،
- ساخت و بکارگيري انواع کامپوزيت‏ها از جمله چوب-پلاستيک، سلولزي و الياف کربن،
- تهيه بيوديزل
 و همچنين انجام طرح‏هاي نيمه صنعتي تهيه سديم دي استات و ساليسيليك اسيد را به عنوان نمونه‏ هايي از پروژه‏ هاي انجام شده مي ‏توان نام برد. دانش فني دو مورد اخير به بخش صنعت منتقل شده است.
پروژه ‏هاي جاري و در دست اجرا در گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي در زمينه‏ هاي جداسازي مواد مؤثره گياهان دارويي در مقياس نيمه صنعتي، سنتز مواد اوليه دارويي، تهيه و فرمولاسيون رنگ‏ها و چسب‏هاي مورداستفاده در صنايع مختلف، تهيه کامپوزيت‏هاي مورداستفاده در ساخت مخازن تحت فشار هيدروژن و ... هستند.

 

کارکنان

دانشیار
bahreiniz@yahoo.com
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416279
استادیار
y.bide@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416273
کارشناس پژوهشی
javani_nazli@irost.ir
دورنگار:
021-57416295
تلفن:
021- 57416000
دانشیار
shalmashi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416253
استاد
ashori@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416272
سید حیدر محمودی نجفی
دانشیار
mahmoudi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416274
عکس پرسنلی
استادیار
f.mansouri@irost.ir
تلفن:
02157416294
استاد
mohannazadeh@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416282
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.