ردیف نام و
 نام خانوادگی
رشته تحصیلی سال ورود موضوع پروپوزال
1 فاطمه مبین جاریحانی شیمی الی 93 تهيه داروي آكامپروسات كلسيم و مشتقات جديد هموتائورين
2 نرجس همتی علم مهندسی شیمی 94 شبيه سازي انتشار گاز در حضور ريزگرد در محيط هاي صنعتي
3 هژیر قهرماني دهبكري مهندسی شیمی 95 تعيين شرايط بهينه تجربي و شبيه سازي فرايند گوگردزدايي سوخت هاي هيدروكربني با امواج فراصوت
4 سارا کارخانه مهندسی شیمی 95 بررسي عملكرد و مدل سازي فرايند احياي گزينشي گازهاي NOx توسط آمونياك با استفاده از كاتاليست NixMn3-xO4
5 شمیم طیار مهندسی شیمی 95 استفاده از قارچ گنودرمالوسيديوم در فرآيند حذف آلاينده هاي دارويي از محيط آبي
6 نکیسا مقدم شیمی معدنی 95 ساخت و بررسي خواص ساختاري نانوكامپوزيت هاي دنداني بر پايه كيتوسان/شيشه زيست فعال/زئوليت
7 مینا صلاحی شیمی معدنی 95 سنتز، مشخصه یابی، تهیه و بررسی کمپلکسهای جدید نانو ساختار لیگاندهای کرباسیل آمیدو فسفاتی با قلع، نقره و برخی فلزات واسطه ردیف اول
8 امیر خسروی شیمی معدنی 95 سنتز، شناسایی و کاربرد چارچوبهای فلز - آلی جدید ایمیدوزولاتی به منظور جذب یونهای فلزی نیکل، کادمیم و سرب
9 حسین خانی مهندسی شیمی 96 تولید هیدروژن از متانول  با استفاده از تکنولوژی حلقه شیمیایی برای کاربردهای پیل سوختی
10 حمید دهقان منشادی شیمی تجزیه 96 طراحی و ساخت حسگر جدید ایمپدیمتری و خازن­سنجی کراتینین
11 ساینا سنجابی شیمی معدنی 96 ساخت، بررسی عملکرد و مطالعات ترمودینامیك، سینتیك و ایزوترم های جذب سطحی نانوکامپوزیتهای MFe2O4 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn)/ MgAl2O4/zeolite NaA برای جذب سطحی متیلن بلو از محلول های آبی
12 محمد آریایی نژاد مهندسی شیمی 96 بهینه سازی وبررسی سینتیکی فرآیندارتقاء باقیمانده های نفتی برج تقطیر با استفاده از کاتالیست های تقویت شده ZSM-5
13 هدی حقی شیمی آلی 96 سنتز کاتالیست های هیبریدی از کمپلکس های فندیون و مشتقات ایمیدازول و بررسی کاربرد آنها در اکسایش ترکیبات آلی
14 اعظم شریف پور لاطانی صنایع غذایی 96  
15 سارا ترکمان شیمی کاربردی 97 تهیه کامپوزیتهای بر پایه کیتوزان اصلاح شده با اسیدهای آمینه و بررسی ویژگیهای آن به عنوان زخم پوش
 
16 کامیار دارایی نکاننیه شیمی معدنی 98  
17 روزیتا دانش فر مهندسی شیمی 98 افزايش ظرفيت جذب يوني الكترودها در فرآيند يون زدايي خازني به منظور نمك زدايي از آب
18 زهرا صائب مهندسی شیمی 98  
19 زهرا میر غیاثی مهندسی شیمی 98 ساخت و ارزیابی کاتالیست ارتقاء یافته جهت گوگردزدایی هیدروژنی انتخابی از نفتای فرآیند کراکینگ کاتالیستی
20 ابوالفضل بیاتی علوم و صنایع غذایی 98 بهینه سازی فرآیند استخراج و اصلاح نشاسته از گونه بلوط(Quercus persica) و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ژل شیر حاوی نشاسته های تولیدی با قابلیت کاربرد در فرآورده های لبنی
21 مجید آسمانی مهندسی شیمی 99  
22 امیر آفریننده مهندسی شیمی 99  
23 ناصر رضاخانی مهندسی شیمی 99 بررسی استحصال عناصر نادر خاکی به روش استخراج حاللی
24 حانیه زرین ترنج مهندسی شیمی 99 ساخت و ارزيابي كاتاليست مبدل هاي كاتاليستي و شبيه سازي آن
25 سحر قنواتی شیمی معدنی 1400  
26 فرشته موزردزاده شیمی معدنی 1400  
27 ابوالفضل  شعبانی مهر مهندسی شیمی 1400  
28 سیدمهدی  مجمریان اصفهانی مهندس شیمی 1400  
29 نگین جعفری علوم و صنایع غذایی 1400  
30 فریبرز سیف الهی علوم و صنایع غذایی 1400  
31 مهدیه  شیخ احمدی علوم و صنایع غذایی 1400  
32 شیوا عباسی علوم و صنایع غذایی 1400  
33 ماندانا فاموری علوم و صنایع غذایی 1400  
34 سیمین محمدی علوم و صنایع غذایی 1400  
35 یوسف تبار میری علوم و صنایع غذایی 1400  
36 رضا روزبهانی مهندسی شیمی 1401  
37 مازیار مشایخی مهندسی شیمی 1401  
38 علی تردست مهندسی شیمی 1401  
39 اکرم اکبری علوم و صنایع غذایی 1401  
40 مریم نژادحسن پاکدل علوم و صنایع غذایی 1401  
41 فاطمه خاجی علوم و صنایع غذایی 1401  
42 مهدی احمدی علوم و صنایع غذایی 1401  
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.