ردیف نام و
 نام خانوادگی
رشته تحصیلی سال ورود پست الکترونیک موضوع پروپوزال
1 فاطمه مبین جاریحانی شیمی الی 93 f.mobayyenj@yahoo.com تهيه داروي آكامپروسات كلسيم و مشتقات جديد هموتائورين
2 نرجس همتی علم مهندسی شیمی 94 narjes.hematialam@yahoo.com شبيه سازي انتشار گاز در حضور ريزگرد در محيط هاي صنعتي
3 محسن باهوش مهندسی شیمی 94 mohsen.bahoosh@gmail.com بررسي فرايند غشائي اسمز مستقيم براي شيرين سازي اب به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
4 زهرا برادران گازران سنگي شیمی معدنی 94 Baradaranz@ymail.com ساخت کمپلکس های جدید فلزات  واسطه  با استفاده از لیگاندهای فسفرآمیدی و بررسی اثر کاتالیستی آنها بر واکنشهای اکسایش الکلها و سولفید ها در فاز مایع
5 هژیر قهرماني دهبكري مهندسی شیمی 95 Hazhier_ghahremani@yahoo.com تعيين شرايط بهينه تجربي و شبيه سازي فرايند گوگردزدايي سوخت هاي هيدروكربني با امواج فراصوت
6 سارا کارخانه مهندسی شیمی 95 Sara.karkhaneh@gmail.com بررسي عملكرد و مدل سازي فرايند احياي گزينشي گازهاي NOx توسط آمونياك با استفاده از كاتاليست NixMn3-xO4
7 شمیم طیار مهندسی شیمی 95 Shamim.tayyar@yahoo.com استفاده از قارچ گنودرمالوسيديوم در فرآيند حذف آلاينده هاي دارويي از محيط آبي
8 زهرا نوروزی شیمی تجزیه 95 Silversun198@yahoo.com طراحي و ساخت الكترودهاي مبتني بر نانو ساختارهاي نيكل و بررسي خواص آنها در خازن‌هاي الكتروشيميايي
9 نکیسا مقدم شیمی معدنی 95 Nakisa.moghaddam@yahoo.com ساخت و بررسي خواص ساختاري نانوكامپوزيت هاي دنداني بر پايه كيتوسان/شيشه زيست فعال/زئوليت
10 مینا صلاحی شیمی معدنی 95 Teknik_85@yahoo.com سنتز، مشخصه یابی، تهیه و بررسی کمپلکسهای جدید نانو ساختار لیگاندهای کرباسیل آمیدو فسفاتی با قلع، نقره و برخی فلزات واسطه ردیف اول
11 امیر خسروی شیمی معدنی 95 Amirkh.chemist@gmail.com سنتز، شناسایی و کاربرد چارچوبهای فلز - آلی جدید ایمیدوزولاتی به منظور جذب یونهای فلزی نیکل، کادمیم و سرب
12 مهسا صیف پناه شیمی معدنی 96 moremo.elec@gmail.com بررسی تاثیر چارچوب های فلز - آلی بر عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی
13 حسین خانی مهندسی شیمی 96 behnamkhani10@yahoo.com تولید هیدروژن از متانول  با استفاده از تکنولوژی حلقه شیمیایی برای کاربردهای پیل سوختی
14 حمید دهقان منشادی شیمی تجزیه 96 hamiid17s@gmail.com طراحی و ساخت حسگر جدید ایمپدیمتری و خازن­سنجی کراتینین
15 ساینا سنجابی شیمی معدنی 96 saina.sanjabi92@gmail.com ساخت، بررسی عملکرد و مطالعات ترمودینامیك، سینتیك و ایزوترم های جذب سطحی نانوکامپوزیتهای MFe2O4 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn)/ MgAl2O4/zeolite NaA برای جذب سطحی متیلن بلو از محلول های آبی
16 محمد آریایی نژاد مهندسی شیمی 96 m.aryaeinezhad@yahoo.com بهینه سازی وبررسی سینتیکی فرآیندارتقاء باقیمانده های نفتی برج تقطیر با استفاده از کاتالیست های تقویت شده ZSM-5
17 هدی حقی شیمی آلی 96 hoda.haghi@yahoo.com سنتز کاتالیست های هیبریدی از کمپلکس های فندیون و مشتقات ایمیدازول و بررسی کاربرد آنها در اکسایش ترکیبات آلی
18 اعظم شریف پور لاطانی صنایع غذایی 96 marziehsharifpour@yahoo.com  
19 پریسا امانی شیمی فیزیک 96 amani.parisam@gmail.com بررسی بر هم کنش گیرنده های دوپامینی خانواده  D2 / آنتاگونیست های دوپامینی با رویکرد اصلاح دارویی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
20 سارا ترکمان شیمی کاربردی 97   تهیه کامپوزیتهای بر پایه کیتوزان اصلاح شده با اسیدهای آمینه و بررسی ویژگیهای آن به عنوان زخم پوش
 
21 کامیار دارایی نکاننیه شیمی معدنی 98    
22 روزیتا دانش فر مهندسی شیمی 98    
23 زهرا صائب مهندسی شیمی 98    
24 زهرا میر غیاثی مهندسی شیمی 98    
25 مهدی شوندی علوم و صنایع غذایی 98    
26 صحرا فرهادی علوم و صنایع غذایی 98    
27 ابوالفضل بیاتی علوم و صنایع غذایی 98    
28 مجید آسمانی مهندسی شیمی 99    
29 امیر آفریننده مهندسی شیمی 99    
30 ناصر رضاخانی مهندسی شیمی 99    
31 حانیه زرین ترنج مهندسی شیمی 99    
32 وحید صیادی مهندسی شیمی 99    
 
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.