موضوعات:
- کنترل آلودگی و کیفیت آب
- تصفیه آب و فاضلاب
- آلودگی خاک و پالایش آن
- پسماندهای جامد خطرناک
- آلودگی صوتی، نوری، حرارتی و کنترل آنها
- شیمی زیست محیطی
- پالایش و احیای میکروبی خاک
- ارزیابی ریسک زیست محیطی
- فناوری های سبز برای محیط زیست پایدار
 
مدير مسئول: دكتر سهيلا شكرالله زاده
سردبیر: دكتر جلال الدين شايگان
مدير داخلی: دكتر اسلام كاشي
 
رایانامه: ast@irost.ir
وب گاه: http://aet.irost.ir
 
                                                                                                                                                        
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.